Sărbătorim, astăzi, 103 ani de existență oficială a structurilor specializate de evidență a persoanelor în România, peste un secol de activitate a unui serviciu public esențial pentru funcționarea și dezvoltarea administrației și societății românești.

Cu această ocazie, le transmit tuturor lucrătorilor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și ai structurilor teritoriale de evidență a persoanelor mult succes în activitate și întreaga mea apreciere pentru eforturile depuse pentru dezvoltarea și modernizarea serviciilor oferite cetățenilor, pentru permanenta preocupare de adaptare la cerințele și dinamica actuală ale societății.

Dacă în trecut actele de identitate și întreaga activitate de evidență a persoanelor aveau scopul de a oferi o imagine cât mai reală a numărului de locuitori și de a permite mobilitatea acestora în interiorul statului, astăzi, documentul de identitate este un element cheie al modernității, oferind posesorului facilități de relaționare cu administrația publică de stat și cu entități private din țară și chiar din afara acesteia.

Pentru modernizarea documentelor de identitate, România a făcut pași importanți atât de ordin legislativ, cât și în ceea ce privește dotarea cu echipamente moderne și performante, la standarde europene. Totodată, au fost angajate proiecte cu obiective îndrăznețe care vizează întărirea procesului de digitalizare a administrației publice și reducerea birocrației și a consumului de resurse umane.

Cel mai cunoscut proiect din domeniu este, desigur, cel al Cărții Electronice de Identitate care reprezintă un angajament în fața românilor și în fața întregii Europe, un pas înainte în asigurarea unor documente de identitate moderne și sigure, aliniate la standardele de securitate ale UE, care să permită cetățenilor români o interacțiune mai ușoară în relația cu autoritățile române și străine.

Extinderea la nivelul întregii țări a proiectului aflat în implementare în jud. Cluj va constitui atingerea unui nou prag al modernității și dovada în plus că România este capabilă de proiecte inovatoare, că modernizarea, digitalizarea și debirocratizarea nu sunt doar vorbe, ci fapte!

Cu această ocazie, doresc să transmit felicitări conducerii acestei instituții, echipei de implementare a proiectului, întregului colectiv al direcției. Ați dovedit că sunteți o structură puternică, eficientă, care a evoluat și s-a dezvoltat constant, o echipă de oameni profesioniști care pun suflet în tot ceea ce fac.

Un alt proiect de anvergură care merită menționat și care cu siguranță va îmbunătăți interacțiunea cetățenilor cu instituțiile publice este cel referitor la informatizarea procesului de obținere a actelor de stare civilă.

Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă  (SIIEASC) oferă o serie de facilități precum depunerea online a cererilor, diminuarea timpilor de soluționare a cererilor, în condiții avansate de performanță și securizare a datelor.

Vorbim despre proiecte majore ce au ca scop digitalizarea, dezvoltarea fluxurilor de servicii publice electronice oferite cetățenilor, contribuind, astfel, la alinierea României la elita mondială în materie de securitate și simplificare a procedurilor administrative.

În calitate de ministru al Afacerilor Interne, voi susține întotdeauna demersurile care se concentrează pe adaptarea la cerințele actuale ale societății, prin facilitarea accesului cetățenilor la servicii publice moderne și de calitate.

Le urez succes în activitate tuturor profesioniștilor care fac posibile aceste progrese, angajați ai ministerului nostru sau parteneri instituționali. Vor avea mereu sprijinul meu pentru ducerea la bun sfârșit a cât mai multor proiecte în favoarea cetățenilor!

La mulți ani!