Proiecte legislative principale

1. PROIECTE LEGISLATIVE INIȚIATE ȘI DEVENITE LEGI ÎN PERIOADA 2008-2012

Proiectele devenite legi care au constituit ”Reforma 2008-2012” a sistemului judiciar prin adoptarea celor patru noi Coduri fundamentale ale României, a legislaţiei de suport pentru aplicarea etapizată a acestora, precum și a altor legi de reformă structurală privind modernizarea sistemului judiciar și a unor profesii juridice, au fost următoarele: 

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • Legea Micii Reforme din Justiție – Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
 • Legea nr. 148/2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
 • Legea nr. 177/2010 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României
 • Legea nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate
 • Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (confiscarea extinsă)
 • Legea nr. 270/2010 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • Proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Legii 286/2009 privind Codul penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale
 • Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • Proiectul de Lege privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate
 • Proiectul de Lege pentru executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate
 • Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.                                                                                               

2. PROIECTE DE LEGI ȘI POLITICI PUBLICE ELABORATE ȘI PUSE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ ÎN PERIOADA 2019-2020:

Proiectele redactate și puse în dezbatere publică pentru pregătirea refacerii cadrului legislativ al sistemului judiciar și al modernizării unor politici publice în 2019-2020 au fost următoarele:

 • Proiectele de modificare a Legilor Justiției: Proiectul de Lege privind statutul magistraților, Proiectul de Lege privind organizarea judiciară, Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • Finalizarea proiectului de lege privind desființarea SIIJ, în urma unei dezbateri cu reprezentanții magistraților, CSM, ai asociațiilor profesionale, ONG-urilor și cu reprezentanții Parlamentului
 • Proiectul de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură
 • Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19
 • Proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
 • Proiectul de Lege privind transferul Arhivei SIPA la CNSAS
 • Lege nr. 239 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
 • Elaborarea proiectului Strategiei Naționale privind combaterea Crimei Organizate
 • Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020–2024