Întrebări și interpelări parlamentare

2020-2024

1.

Întrebarea nr.923A/31-03-2021
Impactul Legii 102/2020 din punct de vedere al riscului privind evaziunea fiscală și spălarea banilor

2.

Întrebarea nr.924A/31-03-2021
Finalizarea investiției ”Palatul de Justiție Prahova”

 

2016-2020

1.

Interpelarea nr.355B/16-05-2017
Prejudicierea gravă a UAT Vlad Ţepeş, jud.Călăraşi.

2.

Interpelarea nr.903B/21-11-2017
Blocarea nejustificată şi ilegală a majorării tarifelor pentru serviciile prestate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractelor de concesiune/prestări servicii.

3.

Interpelarea nr.1205B/27-02-2018
Absenţa Programului Ministerului Educaţiei Naţionale privind Centenarul

4.

Interpelarea nr.1252B/12-03-2018
Politica Guvernului României în domeniul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 al Uniunii Europene

5.

Interpelarea nr.1253B/12-03-2018
Existenţa unui studiu de impact cu privire la efectele asupra sistemului judiciar de către unele modificări aduse „Legilor Justiţiei”

6.

Interpelarea nr.1254B/12-03-2018
Clarificări cu privire la declaraţia legată de ridicare MCV şi primirea în spaţiul Shengen până la finalul anului 2018

7.

Interpelarea nr.1648B/30-05-2018
Inducerera în eroare a Legislativului referitor la Programul Ministerului Educației Naționale privind Centenarul

8.

Interpelarea nr.1649B/30-05-2018
Măsurile luate de Ministerul Educației Naționale pentru ca la începutul anului școlar 2018-2019 elevii să beneficieze de manuale școlare

9.

Întrebarea nr.5100A/11-09-2018
Stadiul candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

10.

Întrebarea nr.6785A/04-02-2019
Iniţiative legislative ale Ministerului Justiţiei în anul 2018

11.

Întrebarea nr.6786A/04-02-2019
Măsuri ale Ministerului Justiţiei pentru redarea încrederii procurorilor

12.

Întrebarea nr.6787A/04-02-2019
Cotele de imigranţi alocate României conform obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene

13.

Întrebarea nr.6788A/04-02-2019
Precizări privind infracţiuni comise în jud. Călăraşi de persoane eliberate din penitenciare în urma prevederilor Legii regimului compensatoriu

14.

Întrebarea nr.6944A/13-02-2019
Măsuri pe termen scurt, mediu şi lung pentru diminuarea concurenţei neloiale pe care Statul Român o face mediului antreprenorial

15.

Interpelarea nr.2107B/19-02-2019
Măsuri concrete pentru îndeplinirea obiectivelor MCV

16.

Întrebarea nr.7067A/20-02-2019
Depozitarea energiei electrice în depozitele de gaze de la Depogaz

17.

Întrebarea nr.7068A/20-02-2019
Proiectele din PNDL I care vizează infrastructura locală

18.

Întrebarea nr.7194A/04-03-2019
Clarificări cu privire la Masterplanul regional de servicii de sănătate

19.

Întrebarea nr.7195A/04-03-2019
Clarificări cu privire la relația dintre Guvernul României și Fundația Europeană Titulescu

20.

Întrebarea nr.7384A/14-03-2019
Situaţia copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi excludere socială în jud. Călăraşi

21.

Întrebarea nr.7385A/14-03-2019
Corectarea erorii exculderii UAT Vlad Ţepeş din Lista UAT eligibile pentru plăţile acordate în cadrul submăsurii 13.2 „Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative ” a PNDR 2014-2020

22.

Întrebarea nr.7386A/14-03-2019
Existenţa unei strategii de excludere a companiilor implicate în scandaluri de fraudă sau mită de la atribuirea contractelor din fonduri publice

23.

Interpelarea nr.2195B/26-03-2019
Finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru EURO 2020

24.

Interpelarea nr.2196B/26-03-2019
Rezultatele Start-Up Nation 2017-2018

25.

Întrebarea nr.7505A/27-03-2019
Subraportarea infecţiilor nosocomiale în România

26.

Întrebarea nr.7506A/27-03-2019
Rezultatele evaluării psihologice anuale a cadrelor didactice

27.

Întrebarea nr.7507A/27-03-2019
Efectele eliminării taxei pe viciu din bugetul Ministerul Sănătăţii

28.

Întrebarea nr.7508A/27-03-2019
Campaniei împotriva spăgii din spitale

29.

Întrebarea nr.7642A/05-04-2019
Acţiunile Premierului României în cadrul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene în perioada ianuarie-martie 2019 – răspunsul primit de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale conţine date cu caracter personal

30.

Întrebarea nr.7643A/05-04-2019
Scăderea ratelor la credite şi noul calcul al ROBOR

31.

Întrebarea nr.7644A/05-04-2019
Perioada de introducere a unui medicament nou în lista medicamentelor compensate

32.

Întrebarea nr.7645A/05-04-2019
Lista medicamentelor generice care au dispărut de pe piaţa din România

33.

Întrebarea nr.7646A/05-04-2019
Poziţia României privind cerinţele UE referitoare la dereglementarea preţului la energie

34.

Întrebarea nr.7647A/05-04-2019
Necesitatea şi urgenţa introducerii coplăţii pentru populaţie

35.

Întrebarea nr.7687A/09-04-2019
Vor fi introduse noi taxe şi impozite în 2019

36.

Întrebarea nr.7900A/24-04-2019
Mecanismul de migraţie sigură şi în condiţii de securitate a lucrătorilor pakistanezi care vor veni în România

37.

Întrebarea nr.7901A/24-04-2019
Stadiul accederii României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

38.

Întrebarea nr.7981A/13-05-2019
Întocmirea unui registru al sancţiunilor penale adminstrative din România

39.

Întrebarea nr.7982A/13-05-2019
Riscurile asocierii cu compania China General Nuclear Power în vederea construirii reactorarelor 3 şi 4 de la Cernavodă

40.

Întrebarea nr.7983A/13-05-2019
Obligaţia Minsterului Sănătăţii de a se supune controlului Parlamentar

41.

Interpelarea nr.2334B/04-06-2019
Posibilitatea implementării, prin noua Lege a educației,a învățământului la distanță și pentru ciclurile preuniversitare,precum și reorganizarea planurilor de învățământ și a programelor de studiu pentru această formă de instruire

42.

Întrebarea nr.8173A/05-06-2019
Colaborarea Ministerului Muncii cu Ministerul Energiei pentru realizarea unui echilibru între nevoia de protecţie a populaţiei şi regulile economiei de piaţă care guvernează producţia şi distribuţia gazelor naturale

43.

Întrebarea nr.8174A/05-06-2019
Schema priorităţilor strategice şi a planurilor de acţiuni sectoriale ale Ministerului Justiţiei pentru următoarea perioadă

44.

Întrebarea nr.8175A/05-06-2019
Soluţiile Ministerului Sănătăţii pentru îmbunătăţirea funcţionării Platformei Informatice a Asigurărilor Medicale

45.

Întrebarea nr.8176A/05-06-2019
Mai este România pregătită din punct de vedere tehnic să intre în spaţiul Shengen

46.

Întrebarea nr.8177A/05-06-2019
Abuzurile exercitate împotriva minorităţilor românilor din Ucraina

47.

Întrebarea nr.8398A/21-06-2019
Valoarea împrumuturilor României de la 1 ianuarie 2013 până în prezent

48.

Întrebarea nr.8399A/21-06-2019
Clarificări cu privire la o declaraţie făcută cu prilejul întâlnirii cu managerii de spitale

49.

Întrebarea nr.8803A/23-09-2019
Existenţa unui plan coerent susţinut de MCSI care să vină în întimpinarea unor investiţii ale marilor companii de profil în centre de date în România

50.

Întrebarea nr.8804A/23-09-2019
Măsuri concrete pentru combaterea reţelelor de crimă organizată

51.

Întrebarea nr.8805A/23-09-2019
Rezultate şi beneficii pentru România ale discuţiilor avute de ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în urma vizitei în Statele Unite ale Americii

52.

Întrebarea nr.8806A/23-09-2019
Existenţa unui program de optimizare a bazelor de date din administraţia publică

53.

Întrebarea nr.8903A/30-09-2019
Măsuri concrete pentru întărirea autorităţii personalului silvic

54.

Întrebarea nr.8904A/30-09-2019
Existenţa unui grup de lucru al Guvernului României pentru firmele americane care intenţionează să delocalizeze din China

55.

Întrebarea nr.8905A/30-09-2019
Unde au dispărut 20507 elevi?

56.

Întrebarea nr.9086A/10-10-2019
Existenţa unei strategii a Guvernului României de contracarare a turbulenţelor economice previzionate de miniştrii de Finanţe din zona euro şi de accesare a fondului de investiţii nou creat