Astăzi, 22 noiembrie 2022, Comisia Europeană a publicat Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

Ministerul Justiției salută publicarea acestui raport elaborat de Comisia Europeană pe baza contribuției naționale și a consultărilor din teren cu instituțiile și asociațiile profesionale relevante din sistemul judiciar.

Raportul MCV cuprinde concluzii pozitive, care constată îndeplinirea obiectivelor (benchmarks) și precizează că, în continuare, cooperarea cu Comisia Europeană pe zona de reforme judiciare se poate face în cadrul Mecanismului ”Rule of Law”, aplicabil tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

Raportul realizează o radiografie la zi a stadiului reformei Justiției și a luptei împotriva corupției în România. Astfel, raportul analizează fiecare dintre cele 20 de recomandări adresate României (12 recomandări din 2017 și 8 recomandări suplimentare din 2018) și constată, în concluziile fiecărei recomandări, îndeplinirea acestora.

„MCV a fost un instrument care a facilitat modernizările aduse sistemului judiciar, după aderarea României la Uniunea Europeană. Treptat, obiectivele inițiale și cele derivate din acestea au fost îndeplinite de executivul, legislativul și autoritatea judecătorească din țara noastră. Raportul de astăzi este o consecință firească a acestei realități din teren și este salutar faptul că la nivelul Comisiei Europene a fost constatată în mod obiectiv și corect această realitate. Raportul de astăzi nu este consecința unui context sau rezultatul unui concurs de împrejurări și nici a unui „automatism” la nivel comunitar, ci este rezultatul unui efort laborios și bine organizat, a unei munci duse cu răbdare și migală de către toți cei implicați în realizarea obiectivelor (benchmarks) MCV, în cadrul căreia comunicarea și cooperarea onestă cu Comisia Europeană a fost salutară. De principiu, consider că cea mai bună cale de progres în modernizarea serviciului public judiciar, a cooperării judiciare internaționale, satisfacerea drepturilor fundamentale și a intereselor legitime ale cetățenilor români, pe un plan mai larg, a construcției europene simultan cu promovarea intereselor naționale, este cooperarea proactivă cu partenerii europeni și euro – atlantici. Nicio țară europeană nu își poate atinge singură, pe cont propriu, interesele naționale și ale cetățenilor, cea mai eficientă cale în acest scop este cooperarea proactivă și onestă cu partenerii europeni. Pe de altă parte, fără un efort de echipă și fără sprijin politic, niciun rezultat nu poate fi posibil și doresc să subliniez sprijinul de care Ministerul Justiției s-a bucurat în acțiunile sale din partea Președintelui României, Premierului, Coaliției de Guvernare, parlamentarilor majorității și reprezentanților Comisiei Europene, precum și Vicepreședintei Comisiei Europene Věra Jourová, cărora le mulțumesc.”Cătălin Predoiu, ministrul Justiției

Documentul reflectă corect și obiectiv rezultatele eforturilor autorităților române desfășurate de la ultimul raport MCV, din 8 iunie 2021, precum și de la evaluarea prin intermediul ultimului raport pentru România privind statul de drept, din iulie 2022. Comisia Europeană concluzionează că rezultatele înregistrate de-a lungul anilor în România constituie progrese reale şi solide în sfera reformei Justiției și combaterii corupției, care au produs modificări ireversibile la nivelul societăţii românești.

Cu privire la legile Justiției, raportul constată că acestea au fost supuse unui proces îndelungat și riguros de elaborare, bazat pe consultări publice, consultări cu sistemul judiciar, dezbateri parlamentare transparente; în acest proces, au fost urmate recomandările MCV, precum și recomandările din opiniile anterioare ale altor organisme recunoscute, cum ar fi, în principal, Comisia de la Veneția.

Raportul conchide faptul că reformele pot continua și vor fi monitorizate în cadrul Mecanismului ”Rule of Law”, un instrument comunitar aplicabil tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE).

Ministerul Justiției adresează mulțumiri tuturor instituțiilor din cadrul autorității judecătorești, judecătorilor și procurorilor, grefierilor și celorlalte categorii de personal din Justiție, Agenției Naționale de Integritate (ANI) și Agenției Naționale de Administare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), pentru eforturile depuse în realizarea reformelor din Justiție.

De asemenea, Ministerul Justiției adresează mulțumiri Comisiei Europene pentru cooperarea și dialogul strâns în îndeplinirea obiectivelor (benchmarks) din cadrul MCV, precum și tuturor ambasadorilor Statelor Membre UE, SUA și Marii Britanii pentru consultările constante și utile avute de-a lungul anilor pe marginea îndeplinirii obiectivelor (benchmarks) MCV.

Nu în ultimul rând, Ministerul Justiției adresează mulțumiri Președintelui, Premierului, membrilor Guvernului, Președinților celor două camere și parlamentarilor, în special celor din majoritatea de guvernare, pentru sprijinul politic și instituțional acordat instituției în promovarea legislației reformelor – a legilor privind: desființarea SIIJ (Legea nr. 49/2022), statutul judecătorilor și procurorilor (Legea nr. 303/2022), organizarea judiciară (Legea nr. 304/2022), statutul CSM (Legea nr. 305/2022), extinderea competenței ANABI (Legea nr. 230/2022), adoptate în 2022, și a celei privind avertizorii în interes public, adoptată de Senat și aflată în faza finală de adoptare în Camera Deputaților.

**

Ministerul Justiției nu privește acest Raport MCV, publicat astăzi, ca un moment de încheiere a reformelor, ci ca pe o etapă importantă în continuarea acestora, cu noi acte legislative, în primul rând Codurile penale, Legile privind statutul grefierilor și al inspectorilor de probațiune.

Cooperarea cu Comisia Europeană, cu Comisia de la Veneția, GRECO și toate instituțiile europene va continua transparent, constructiv și onest, în cadrul Mecanismului ”Rule of Law”, Planului Național de Redresare Și Reziliență și al altor instrumente europene incidente.