În data de 15 mai 2023, reprezentanți ai Ambasadei SUA la București au transmis mulțumiri Ministerului Justiției/Direcției Drept Internațional și Cooperare Judiciară/Serviciului Cooperare Judiciară Internațională în materie penală pentru colaborarea manifestată în procesul finalizării unor cazuri de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii și au adresat felicitări pentru rezultatele obținute în realizarea agendei Ministerului Justiției.

În cadrul unei întrevederi oficiale, Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției și directorul Direcției Drept Internațional și Cooperare Judiciară, Dana Roman, au mulțumit pentru felicitările adresate și pentru colaborarea reprezentanților autorităților judiciare detașați în cadrul Ambasadei Statelor Unite.

De asemenea, ministrul Justiției a subliniat importanța continuării cooperării strânse între cele două state în domeniul extrădărilor.

În materia extrădării, cooperarea dintre România și Statele Unite ale Americii se bazează pe Tratatul de Extrădare semnat la București la 10 septembrie 2007. Acest tratat reprezintă un cadru legal solid pentru derularea procedurilor de extrădare între cele două țări, facilitând astfel cooperarea judiciară și combaterea infracționalității transfrontaliere.