„Deșteaptă-te, române!” a fost pe buzele românilor în momente istorice importante, de la Revoluția din 1848, prin conflictele mondiale și, în continuare, după Revoluția din 1989, ca un îndemn la unitate, la deșteptare națională, la luptă pentru apărarea ființei naționale.

Pentru generațiile actuale mesajul imnului național rămâne același: un îndemn la unitate și solidaritate, la responsabilitate și patriotism, un strigăt peste veacuri de la înaintașii care au contribuit la făurirea României către noi, cei care avem responsabilitatea consolidării acestui stat.

Este important să ne asumăm faptul că libertatea se câștigă și se păstrează cu eforturi continue, cu inteligență și curaj, uneori chiar și prin sacrificii.

Recursul la tradiția intelectuală, culturală, religioasă, alături de principiile și valorile pe care s-a articulat România ca stat modern, național, suveran și independent, unitar și indivizibil trebuie să rămână temelia pe care să construim viitorul țării noastre.

Îndemn pe fiecare dintre noi la „deșteptare”, la seriozitate și rigurozitate în tot ceea ce facem, la asumarea inteligentă a responsabilităților în nume propriu sau colectiv, la respect pentru Legea și oamenii care s-au pus în slujba ei.

Am încredere că, astfel, România, pe parcursul ei firesc, european și euro-atlantic va contribui la stabilitatea regională și securitatea colectivă.

Așadar „Deșteaptă-te române!” și nu uita „Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.”!