Stimați colegi,

Cu ocazia „Zilei Avocatului Român”, doresc să felicit conducerea UNBR și a tuturor Barourilor din țară, pe toți membrii profesiei, dar și pe cei care îi ajută pe avocați în activitatea lor profesională zilnică, de la asistenți, la translatori și specialiști de suport care lucrează în formele de practică profesională, pentru activitatea profesională nobilă și esențială pentru realizarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și înfăptuirea actului de dreptate.

Într-un moment aniversar, înainte de a prospecta viitorul, gândurile noastre se îndreaptă firesc, fie doar și pentru câteva momente, în primul rând către înaintași, către avocații care au creat profesia, au păstrat-o și i-au făcut treptat loc în spațiul socio-profesional românesc, care au asigurat salvgardarea independenței ei în anii totalitarismului de toate tipurile și au dezvoltat-o treptat după 1990, au servit drept maeștri și modele din generație în generație, consolidând prin profesie ideea de drept și de dreptate pentru fiecare. Le adresăm un gând de mulțumire și de recunoștință!

Ministerul Justiției a fost și rămâne deschis cooperării cu profesia de avocat, pornind de la un principiu fundamental pe care îl va respecta cu strictețe: independența profesiei de avocat.

Colaborarea dintre Ministerul Justiției și profesia de avocat a fost testată în aceste luni de restricții impuse de starea de urgență și de alertă, timp în care și-a dovedit eficiența.

Împreună am căutat și, de cele mai multe ori, am găsit cele mai bune soluții. Atât pentru minister, cât și pentru profesia de avocat a fost o perioadă de rezolvări punctuale și, din mers, a unor provocări inedite și neașteptate, apărute în contextul judiciar dictat de contextul sanitar.

Sunt optimist în ceea ce privește această colaborare între minister și profesia de avocat și în perspectiva unui efort de construcție structurat, care să însemne simultan modernizarea justiției și a avocaturii, rezolvarea provocărilor aduse de impactul noilor tehnologii, diversificarea dreptului, calitatea uneori precară a reglementărilor, dar și jurisprudența neunitară, accesul la justiție și un serviciu public judiciar, dar și un serviciu privat avocațial, de înaltă calitate. Este binecunoscut un adevăr care traversează istoria avocaturii și a justiției, ca să fie judecători buni, e nevoie de avocați buni.

Viitorul avocatului român, care este deopotrivă un avocat european, va depinde de măsura în care reprezentanții profesiei vor aborda cu curaj și creativitate provocările cu care se confruntă profesia, cele care vin din interiorul profesiei, dar și multe dintre ele venite din exteriorul acesteia.

În ceea ce privește provocările externe profesiei, multe dintre ele sunt provocări și la adresa actului de justiție și, în consecință, trebuie abordate atât de Executiv, cât și de Justiție, ca sistem și putere în stat.

Profesia de avocat continuă să fie „parazitată” de forme de practică nelegală sau de concurență neloială din partea unor entități pur comerciale, aflate în afara standardelor impuse avocatului. Din păcate, sistemul de aplicare a legii nu a reușit să facă dispărut acest fenomen periculos, nu numai pentru profesia de avocat, ci și pentru interesele cetățenilor și bunul mers al justiției. Am semnalat în trecut Ministerului Public, în mod repetat, și o mai semnalez odată: practica nelegală a avocaturii este, în opinia Ministerului Justiției, un atentat la drepturile și libertățile cetățenilor și o amenințare la bunul mers al Justiției. Persistența acestui fenomen este nefastă pentru interesul public și un semn de slăbiciune a justiției. Permanentizarea lui creează falsa percepție a unei complicități a statului cu forme de practică nelegale și exemplul se poate propaga cu consecințe dezastruoase în varii arii profesionale. E de neconceput ca mâine să constatăm cum falși medici, arhitecți sau profesori parazitează profesii legal organizate, așa cum, de ani de zile, falși avocați parazitează profesia de avocat. De aceea, se impune o reacție mai profesională și mai consecventă la adresa acestui fenomen aflat în contradicție cu legile țării și ale Europei.

Condițiile logistice precare de desfășurare a actului de justiție din unele instanțe și parchete afectează implicit actul profesional avocațial. Ministerul Justiției este conștient de această stare de lucruri și consecințele sale și va face din ameliorarea bazelor logistice ale desfășurării actului de justiție o prioritate, chiar și în condițiile de constrângeri economice pe care le traversăm. Pentru Guvern, Justiția trebuie să rămână o prioritate, nu numai prin prisma MCV, ci și din perspectiva condițiilor materiale și tehnologice ale organizării actului de justiție.

Sunt doar câteva dintre problemele pe care, în perspectiva următorilor ani, atât Ministerul Justiției, cât și profesia de avocat le au de rezolvat, iar multe rezolvări trebuie căutate împreună, în dialog și cooperare, în cadrul competențelor legale ale fiecărei instituții.

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, profesia noastră este implicit bine reprezentată în Parlament, așa cum este și firesc, ceea ce reprezintă deopotrivă o oportunitate și o provocare. O oportunitate pentru ridicarea calității dreptului și o provocare pentru păstrarea acestei cooperări în spațiul raționalității, al echilibrului și racordării la interesele publice.

Cu optimism și încredere, vă doresc mult succes în profesie și un călduros La mulți ani!