Unirea Principatelor Române constituie unul dintre evenimentele de referință ale istoriei naționale, moment important pentru evoluția către România Mare care avea să reunească toate provinciile istorice.

Firesc, fiecare dintre noi se raportează cu emoție și patriotism la Unirea Principatelor Române, pas esențial către statul național, suveran, independent, unitar și indivizibil de astăzi și parte a celor mai importante alianțe și organizații internaționale ale prezentului.

Ca om politic cu o carieră dedicată românilor și României, apreciez inteligența, curajul, hotărârea, perseverența și patriotismul personalităților politice care au făcut posibilă Unirea și capacitatea lor și a domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a convinge marile puteri ale epocii să recunoască dubla alegere a domnitorului și tânărul stat național România.

Evenimentele de atunci sunt dovada faptului că, indiferent de provocările politice, sociale sau economice, prin consens și unitate, prin voință și efort susținut, obiectivele strategice ale românilor pot fi atinse. Recentul pas făcut în sensul intrării României în spațiul Schengen este continuarea firească a eforturilor tuturor celor care au slujit cu bună-credință această țară.

Însemnătatea Unirii Principatelor Române este potențată prin activitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cel care a avut puterea și inteligența, împreună cu susținătorii săi, de a iniția reformele necesare pentru modernizarea țării și reducerea decalajului față de statele occidentale.

Ca în orice epocă, oamenii politici de atunci, care au înțeles necesitatea pașilor către modernizare, au întâmpinat opoziția celor care nu voiau să accepte că România a pornit pe un drum fără întoarcere, un drum care însemna beneficii pentru dezvoltarea țării și pentru români. Cei care s-au opus parcursului european al țării noastre vor fi uitați de istorie, pe când ceilalți vor rămâne mereu un reper cu care generațiile viitoare se vor mândri și se vor compara!

La 165 de ani de la Unirea Principatelor Române, trebuie să reflectăm la evenimentele de atunci și să ne asumăm responsabilitățile pe care le avem ca oameni de stat, funcționari sau simpli cetățeni.

Avem obligația de a apăra România și valorile care au consacrat-o în rândul statelor civilizate de orice tip de atac îndreptat împotriva identității naționale și independenței sau ar aduce în discuție tendințe extremiste sau retrograde.

Actualul context geopolitic ne îndeamnă la prudență, unitate și maturitate în acțiuni. Rămânem solidari valorilor euro-atlantice, parteneriatelor strategice, angajamentelor asumate la nivel internațional, inclusiv eforturilor comune de sprijinire a refugiaților care fug din calea războiului!

Ministerul Afacerilor Interne este una dintre instituțiile fundamentale ale acestui stat, un garant al stabilității interne, o structură care, indiferent de provocările istorice și dincolo de speculații particulare sau de grup a rămas în slujba românilor și a României.

Vă asigur că structurile acestui minister, alături de toate instituțiile din sistemul de ordine publică și securitate națională, vor fi mereu loiale valorilor și principiilor instituționale, dedicate serviciului public performant, și, firesc, apărătoare ale continuității României!

La mulți ani, români! La mulți ani, România!