În fiecare an, 31 octombrie este data la care sărbătorim Ziua Arhivelor Naționale din România, este momentul în care ne îndreptăm gândurile și aprecierile către profesioniștii care lucrează în domeniul arhivisticii. La această dată, în 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna decretul de înființare a Direcției Generale a Arhivelor Statului din București.

Ziua Arhivelor Naționale este un moment important în calendarul cultural și istoric al țării, evidențiind contribuția incomensurabilă a unei structuri MAI în păstrarea identității naționale, în conservarea și valorificarea moștenirii istorice.

Doresc să subliniez că misiunea Arhivelor Naționale rămâne constantă și de neînlocuit în colectarea, păstrarea, administrarea și asigurarea transmiterii memoriei colective prin intermediul documentelor istorice. În depozitele Arhivelor Naționale avem o comoară inestimabilă de cunoștințe și istorie, nu mai puțin de  320 de kilometri liniari de documente ce aparțin Fondului Arhivistic Național, iar acestea se află sub custodia Arhivelor Centrale și a celor 42 de structuri teritoriale.

Documentele istorice, actele oficiale, manuscrisele și memoriile sunt legătura dintre trecut, prezent și viitor și ne ajută să înțelegem mai bine evenimentele care au modelat societatea de astăzi, să ne cunoaștem originile și să ne păstrăm identitatea în momentele cele mai dificile.

În Fondul Arhivistic Național al României sunt conservate și gestionate, de către specialiștii MAI, acte oficiale și particulare, diplomatice și consulare, memorii, manuscrise, proclamații, hărți dar și pelicule cinematografice, toate cu valoare istorică.

Ca ministru al Afacerilor Interne îmi doresc și sprijin toate structurile acestui minister complex să se dezvolte, să se adapteze la nevoile actuale ale societății. În prezent, Arhivele Naționale se află într-un proces de modernizare și digitalizare pentru a răspunde intereselor societății și a facilita accesul la documentele din Fondul Arhivistic. Prin aceste măsuri, Arhivele Naționale confirmă, încă o dată, că este o structură de referință a MAI în promovarea patrimoniului.

Cu atenție și respect pentru aceste documente, Arhivele Naționale garantează că memoria istoriei va fi transmisă urmașilor noștri.

La mulți ani!