La data de 23 august 2023, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, a avut o întrevedere, la Viena, cu domnul Gerhard Karner, ministrul federal de interne al Republicii Austria, la invitația acestuia.

Întâlnirea a fixat o nouă paradigmă de cooperare între cele două țări. Au fost discutate teme prioritare pentru ambele părți, respectiv cooperarea și coordonarea în plan bilateral și european pentru asigurarea unei acțiuni eficiente în domeniul controlului frontierelor, gestionării migrației,  combaterii migrației ilegale și cooperării polițienești. Cu această ocazie au fost apreciate progresele înregistrate în implementarea Planului de acțiune România-Austria pentru prevenirea migrației ilegale, precum și cooperarea foarte bună în contextul Platformei Comune de Coordonare de la Viena și a Punctului de Contact Oradea.

În cadrul discuțiilor, s-a subliniat necesitatea continuării operațiunilor comune derulate la nivel operativ, care vizează în special  combaterea migrației ilegale, a călăuzelor și a grupărilor infracționale. În acest context, partea austriacă a apreciat, a recunoscut și a mulțumit în mod repetat părții române pentru cooperare și conducerii MAI pentru coordonarea unor operațiuni concrete de combatere a criminalității organizate.

Tot în implementarea planului de acțiune a fost făcut un pas important prin semnarea unui Acord administrativ pentru implementarea procedurii Dublin, care va simplifica procedurile și va reduce termenele de aplicare a acestei proceduri.

Totodată, în cadrul discuțiilor, au fost analizate progresele realizate la nivel european și bilateral în domeniul politicilor de migrație și azil în cursul acestui an și au fost trecute în revistă capacitățile solide ale părții române privind securizarea frontierei externe europene, prevenirea și combaterea intrărilor și șederii ilegale, returnările migranților ilegali către statele de origine, respectiv gestionarea situației privind migrația și azilul, într-un mod eficient și predictibil.

Au fost prezentate rezultatele foarte bune obținute în implementarea, împreuna cu Comisia Europeană, a Proiectului Pilot de la frontiera cu Serbia, cu accent pe elementele de bună practica ale acestuia. Cu această ocazie, ministrul austriac și-a manifestat interesul pentru o colaborare în scopul preluării acestor modele de bună practica în procedurile și legislația din Austria.

În ceea ce privește subiectul aderării la spațiul Schengen, au fost purtate discuții în sensul identificării modalităților de cooperare și coordonare, constructiva, care să conducă la o decizie favorabilă cât mai curând posibil.