Dear Mrs. General Prosecutor of Romania,
Distinguished Attorneys General,
Dear guests,

It is an honor for me to be here at the third Balkan Forum of General Prosecutors.
At the same time, I am very satisfied and proud to have this Forum in Bucharest and I am delighted to have the Romanian Public Ministry as your host here in Romania, a country that strongly supports regional cooperation within the Balkans in a variety of areas, including the European enlargement process.
I see this forum as a constructive initiative that serves as an expression of regional cooperation in organizing yours and – to a lesser extent – our efforts toward ensuring citizens’ security, combating any type of crime, better organizing trans-border efforts, defending the interests of our citizens, nations, and states through law, and promoting legality in all aspects.
I salute the founding of this working forum that facilitates high-level dialogue between the heads of public prosecutor’s offices in the Balkan region, a region where the contours of the criminal phenomenon are shaped by so many social, political and geographical specificities. This diversity of natural, political and historical characteristics of the Balkans is as much a gift and also a challenge, since it offers, in certain ways, increased opportunities for organized crime groups.
The political stability, economic prosperity, European integration, fighting against political, economic and administrative corruption, strengthening international and regional judiciary cooperation, are the best tools to narrow these vulnerabilities and eliminate the opportunities for criminals to perpetrate their activities which are harming to a high degree’ the individual rights and our national states’ interests.
Corruption, human and migrant trafficking or smuggling are topics that have been at the forefront of regional prevention and combat efforts for several years. In this context, I would like to remind you that prosecution service is the pinnacle of our efforts to fight organized crime. For this reason, alongside your colleagues’ prosecutors and other Romanian national institutions and with important international cooperation, we developed in 2020 a modern National Strategy against Organized Crime followed by a concrete Action Plan and a National Strategy for fighting corruption, already at work through our two specialized units for fighting organized crime and corruption.
The strategies are synchronized with the EU’s field strategies, among other international instruments, and include the results of years of practice and operations at the national and trans-border levels.
Furthermore, in light of the regional state of affairs in the field, our strategies encourage close cooperation and dialogue among prosecutors from both EU and non-EU countries in the region.
With your permission, I will now switch to the beautiful Romanian language.

Onorabili procurori generali,
Reprezentați o nobilă profesie și, în același timp, un important aparat de stat pus în slujba legalității, în slujba interesului public. Dar să nu uităm că legea nu este un scop în sine, în ultimă analiză, legea este o creație umană, un concept și un instrument adresat, în ultimă instanță, cetățeanului.
De aceea, în munca procurorilor de apărare prin mijloace legale a interesului public și a legalității, drepturile și garanțiile constituționale ale cetățenilor trebuie să fie păstrate la același nivel de atenție, legalitatea trebuie să prevaleze în slujba libertății și a drepturilor omului. Pentru aceasta, e nevoie de un dublu efort, pe de o parte, al mecanismului politic, establishment-ului politic, de a institui prin legi adoptate democratic ordinea de drept, respectând drepturile și libertățile cetățenilor, iar pe de altă parte, e nevoie de efortul establishment-ului judiciar, al magistraturii, inclusiv al ministerelor publice, de a aplica aceste legi fără abuzuri, excese, erori judiciare grave, de a instrumenta legea cu bună-credință, acuratețe și corectitudine profesională tehnică și etică.
Statul de drept, Rule of law, se va bucura de conformare voluntară atunci când caracterul democratic al legilor este garantat și făcut efectiv prin practica politică și legislativă. Corelativ, apărarea statului de drept prin mijloace de drept penal va fi întotdeauna acceptată de societate și se va bucura de încredere, atunci când se face cu respectul tuturor garanțiilor procesuale și al libertăților cetățenești, fără distorsiuni politice, fără instrumentări politice, din partea factorului politic sau a factorului judiciar.
Statul de drept va avea întotdeauna un sens pentru cetățeni și susținere din partea acestora, atunci când scopul său este respectul unei legi care tinde, în ultimă instanță, să creeze prosperitate și libertate, atunci când apărarea legii se face cu dreptate și imparțial.
Reputația și profesionalismul, etica și expertiza celor care fac legea și a celor care apără legea sunt cruciale în realizarea democrației și a legalității, implicit a dreptății.
Și mai simplu spus, libertatea și prosperitatea cetățeanului, ca și starea de legalitate și interesele generale ale statelor naționale, inclusiv a statelor noastre balcanice, în egală măsură europene, depind de expertiza și integritatea etică și profesională a parlamentarului, a omului politic, și a magistratului, inclusiv, deci, a procurorului, a colegilor pe care îi reprezentați.
De aceea, selecția și promovarea profesională, pregătirea continuă profesională a colegilor dumneavoastră, dar și pregătirea lor psihologică și excelența etică sunt cruciale pentru buna funcționare a ministerelor publice.
Adesea, discuțiile legate de dificultățile întâmpinate în funcționarea ministerelor publice, eșecuri de caz sau eșecuri de sistem, sunt concentrate pertinent în zona calității legii, a intervențiilor asupra ei prin curțile constituționale sau curțile supreme, dar în bună măsură aceste analize trebuie conduse și în zona performanței individuale a procurorilor de caz, a celerității cu care operează pentru a preveni intervenția prescripției și recuperarea prejudiciilor, de exemplu, a capacității legale și individuale a liderilor de sistem, cum sunteți dumneavoastră, de a preveni și repara disfuncțiile sistemelor.
Iar un astfel de dialog, schimburi de bune practici, forjate inclusiv prin astfel de forumuri, contribuie la acest obiectiv.
Este foarte bine că procurorii sunt vigilenți cu privire la cadrul normativ care li se adresează și se exprimă din timp în legătură cu posibile vulnerabilități create prin legi, dar e la fel de important ca ei să fie la fel de exigenți în abordarea frontală și hotărâtă a vulnerabilităților din propriile sisteme, pentru a le corecta la timp.
Vulnerabilitățile legale creează daune în activitatea procurorilor, după cum vulnerabilitățile profesionale sau etice, precum și manageriale în aplicarea legii provoacă daune legalității și drepturilor cetățenilor.
Vă rog să vă aplecați asupra lor cu aceeași rigurozitate. Vă doresc mult succes în desfășurarea forumului și în activitatea dumneavoastră!
Vă mulțumesc!