Stimate Domnule Președinte,

Stimați Co-președinți,

Excelențele Voastre,

Doamnelor și Domnilor,

Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a vorbi în numele României astăzi, aici, și de a participa la acest proces important de evaluare a celor 11 provocări legate de problema mondială a drogurilor, identificate în Declarația Ministerială din 2019.

În primul rând, doresc să reafirm angajamentul nostru față de cele trei convenții internaționale de control al drogurilor și față de accelerarea implementării tuturor angajamentelor internaționale existente în politicile privind drogurile, în special Documentul final al UNGASS din 2016. Apreciem toate eforturile depuse pentru a se ajunge la un consens în ceea ce privește revizuirea intermediară a documentul final.

Doresc, de asemenea, să reafirm sprijinul și cooperarea noastră deplină cu Comisia privind Stupefiantele (CND) și alte organisme ale ONU, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Consiliul Internațional de Control al Narcoticelor (INCB) și să îmi exprim aprecierea pentru activitățile și inițiativele pe care le-au întreprins în ultimii ani pentru a promova cooperarea internațională. Îmbunătățirea cooperării prin schimbul de date și activități operaționale comune, atât la nivel bilateral, cât și regional, este cheia pentru a asigura succesul în combaterea și prevenirea fenomenului drogurilor.

România se aliniază pe deplin cu declarația UE prezentată mai devreme și aș dori să adaug câteva remarci din perspectiva noastră națională.

Excelențele Voastre,

Stimați Delegați,

Situația drogurilor în lume s-a agravat în ultimii ani, iar din 2019 am întâmpinat noi provocări, anterior neprevăzute. Pandemia recentă, dezastrele naturale, conflictele din regiunea noastră și din alte părți, au condus la noi dinamici în fenomenul drogurilor, cum ar fi comerțul cu droguri pe darknet, folosirea internetului pentru activități ilegale legate de droguri, noi dezvoltări în domeniul drogurilor sintetice și al substanțelor psihoactive (NPS).

Diversificarea substanțelor chimice nelistate și proliferarea și traficul de precursori artizanali alimentează fabricarea ilicită de droguri sintetice la nivel global. Controlul precursorilor de droguri este, de asemenea, o provocare la un nivel fără precedent.

Avem nevoie să implementăm o abordare proactivă și să anticipăm noile substanțe care ar putea fi ușor utilizate în fabricarea ilicită de droguri sintetice. Astfel, trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de expertiză medico-legală și să ne concentrăm eforturile de reglementare asupra controlului generic al celor mai periculoase, prevalente și persistente substanțe, asigurând în același timp accesul pentru scopuri medicale/cercetare. Cooperarea internațională rămâne cea mai eficientă măsură deoarece realizează o acțiune globală în toate jurisdicțiile și, prin urmare, susținem adăugarea de noi substanțe în legislația UE privind drogurile, așa cum a fost adoptată recent în Consiliul JAI din 4-5 martie 2024.

România a fost una dintre primele țări care s-au alăturat Apelului Global din 2018 lansat de SUA și acum facem parte din Coaliția Globală pentru Abordarea Amenințărilor Drogurilor Sintetice care va ajuta la accelerarea eforturilor împotriva drogurilor sintetice ilicite.

România a implementat, de asemenea, un sistem avansat de avertizare timpurie pentru droguri și are o contribuție substanțială la Sistemul de Avertizare Timpurie al Uniunii Europene pentru Substanțele Psihoactive Noi (EWS) și la Consiliul de Avertizare Timpurie al ONU – pe care trebuie să-l extindem. Contribuim, de asemenea, activ cu expertiza noastră pentru a îmbunătăți instrumentele de colectare și prelucrare a datelor utilizate în domeniul drogurilor.

Pe lângă reducerea ofertei, avem nevoie de un angajament puternic pentru prevenție. Punem un accent puternic pe eforturile intensive de prevenire multidisciplinară, cu un accent special pe protecția copiilor și tinerilor și a altor membri vulnerabili ai societății noastre.

Pentru a combate răspândirea acestui flagel în școli, în conformitate cu Planul de Acțiune Național Cadru pentru siguranța școlii, aprobat de toate cele 7 ministere responsabile ale Guvernului României, se înființează Grupuri de Acțiune la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, compuse dintr-un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, asociațiile părinților, elevii și un reprezentant al școlii respective.

În octombrie 2023, Decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind utilizarea drogurilor/altor substanțe narcotice de către tineri/elevi – un risc major pentru securitatea individuală și națională, a fost adoptată. Această decizie aduce împreună toate autoritățile guvernamentale relevante (inclusiv Ministerele Educației și Sănătății), care sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, lucrează împreună pentru a îmbunătăți mecanismele de cooperare interinstituțională pentru abordarea consumului de droguri printre tineri/elevi.

Stimați participanți,

România solicită o cooperare mai strânsă și integrată la nivel național, european și internațional pentru a accelera aplicarea politicilor antidrog și pentru a lupta împotriva tuturor fenomenelor criminale asociate cu drogurile. De asemenea, apelăm la statele membre să își analizeze politicile și răspunsurile prin colectarea de date științifice robuste privind eficacitatea și eficiența acestora în abordarea și combaterea problemei mondiale a drogurilor.

Pentru a încheia, aș dori să subliniez că România rămâne angajată în aplicarea unor politici naționale de condamnare proporțională pentru infracțiunile legate de droguri. Încurajăm toate țările ONU să adopte politici privind drogurile care respectă statul de drept, principiul proporționalității și drepturile omului.

Vă mulțumesc!