La data de 12 iulie 2023, a avut loc o întrevedere între domnul Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne, domnul Pablo Zapata, Reprezentantul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în România, și domnul Mircea Mocanu, directorul Biroului Organizației Internaționale pentru Migrație în România.

În cadrul discuțiilor, participanții au punctat excelenta relație de cooperare care a contribuit la dezvoltarea legislației naționale în domeniul migrației și azilului, la consolidarea capacității de gestionare a fluxurilor de migrație și la activitatea de pregătire a personalului MAI, cu accent pe sprijinul acordat persoanelor vulnerabile.

Ministrul Predoiu a subliniat importanța organizațiilor internaționale în managementul eficient al migrației, precum și sprijinul oferit de acestea statelor în cazul unor crize umanitare de proporții.

Astfel, a evidențiat eforturile autorităților române în gestionarea sub toate aspectele a numărului foarte mare de persoane care au intrat în țară ca urmare a conflictului armat din Ucraina.

Demnitarul român a punctat, de asemenea, necesitatea menținerii și consolidării unui grad ridicat de protecție a frontierelor, corelat cu un management eficient al migrației.

Cei doi reprezentanți ai organizațiilor internaționale au menționat cooperarea foarte bună pe care o au cu autoritățile române, bazată pe un dialog deschis care a favorizat dezvoltarea încrederii reciproce, precum și identificarea celor mai bune soluții.

De asemenea, părțile au subliniat activitatea Centrului de Tranzit în Regim de Urgență de la Timișoara ce asigură evacuarea temporară a persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea lor ulterioară către alte state.

În încheiere, participanții la discuții și-au exprimat convingerea cu privire la continuarea cooperării în aceeași manieră pozitivă, actualul context regional în domeniul umanitar necesitând reacții rapide din partea statelor, în colaborare cu organizațiile internaționale.