Marți, 4 iulie 2023, a avut loc la sediul MAI, o întrevedere între domnul Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, și E.S. domnul Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Republicii Italiene în România.
În cadrul întrevederii, ambele părți au subliniat relațiile excelente dintre cele două state, dezvoltate atât la nivel bilateral în cadrul Parteneriatului Strategic, cât și la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește domeniul afacerilor interne, cooperarea este una consistentă cu accent pe domeniile ce vizează colaborarea polițienească, situațiile de urgență, respectiv cele din competența Jandarmeriilor.
Cei doi interlocutori au subliniat multitudinea de provocări cu care statele se confruntă pentru asigurarea securității cetățenilor, de la amenințările survenite ca urmare a conflictului armat din Ucraina, la cele cauzate de schimbările climatice, în special inundațiile. Astfel, a reieșit necesitatea întăririi capacității statelor de răspuns la crize prin acțiuni comune pentru pregătire.
Ministrul român a trecut în revistă prioritățile MAI pentru perioada următoare, subliniind determinarea conducerii ministerului de a crește performanța structurilor operative.
E.S domnul Alfredo Maria Durante Mangoni a reconfirmat sprijinul Italiei și a menționat deschiderea părții italiene pentru extinderea cooperării din domeniul afacerilor interne.
Domnul Predoiu a mulțumit pentru dialogul deschis și constructiv avut, exprimându-și convingerea că relația privilegiată de cooperare dintre cele două state va continua ca și până acum, la cele mai înalte standarde.