Am avut astăzi 14 decembrie 2020, o întâlnire de lucru, în sistem de videoconferință, cu John Richmond, directorul Oficiului Departamentului de Stat privind Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane, cu directoarea adjunctă a Oficiului, Catherine Kay și ambasadorul Statelor Unite la București, ES Adrian Zuckerman. La întâlnire, au mai participat și Gabriela Scutea, procurorul general al României, procurorul șef DIICOT, Oana Pîțu, secretarul de stat al MAI, Bogdan Despescu, Dănuț Neculăescu, secretar de stat MAE, Mădălina Turza, secretar de stat în Ministerul Muncii.

Tema întâlnirii a fost legată de eforturile României privind combaterea traficului de persoane și pregătirea noului raport al Departamentului de Stat TIP 2021-Trafficking in Persons Report.

În cadrul întâlnirii, am prezentat eforturile desfășurate pe parcursul anului 2020, atât de Ministerul Justiției, cât și de alte instituții de aplicare a legii, procurori, polițiști etc., în combaterea crimei organizate și a traficului de persoane.

De asemenea, am subliniat faptul că elementul cheie în combaterea crimei organizate și a traficului de persoane este coordonarea și integrarea eforturilor tuturor instituțiilor de aplicare a legii.

În cursul anului 2020, Ministerul Justiției a luat inițiativa formării unui grup de lucru (task-force) între mai multe instituții cu responsabilități în aplicarea și apărarea legii și a Constituției, pentru a elabora o strategie și un plan de acțiune împotriva criminalității organizate și a traficului de persoane: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, DIICOT, SRI, SIE, în limita atribuțiilor legale și constituționale ale fiecărei instituții.

Acest grup de lucru a elaborat o Strategie națională care va fi pusă în curând în dezbatere publică.

Operațiunile desfășurate de procurori și polițiști, în ultima perioadă, sunt doar un exemplu concret al abordării de tip integrat și zero toleranță a fenomenului de către statul român.

Am menționat cooperarea și suportul primit din partea Ambasadei Statelor Unite, Departamentul de Stat al SUA, Departamentul pentru Justiție al SUA, FBI în această direcție de abordare strategică.

De asemenea, a fost marcat și faptul că abordarea fenomenului de trafic de persoane trebuie să comporte și o abordare holistică, ce merge de la prevenție și ajunge până la protecția victimelor.

Am menționat și alte acțiuni concrete desfășurate de Ministerul Justiției în 2020:

  1. Modificarea legislației, pentru a permite sprijinul financiar al organizaţiilor neguvernamentale care oferă servicii victimelor, dezvoltarea și instituirea unui mecanism formal de administrare a fondurilor.

În vederea dezbaterii cu celeritate a proiectului, MJ a sesizat Camera Deputaţilor în data de 26.11.2020, pentru accelerarea adoptării unui proiect de lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (înregistrat la Camera Deputaților sub nr. PLx nr. 575/2018). ;

  1. Extinderea eforturilor de formare (pregătire) a funcționarilor implicați în procedurile judiciare, în special a judecătorilor, cu privire la lucrul cu cazurile de trafic și cu victimele, sensibilizarea acestora față de fenomenul traficului de persoane și înțelegerea tuturor formelor de trafic și exploatare: MJ a întreprins demersuri pentru elaborarea temelor de pregătire a procurorilor și judecătorilor, comunicând INM (prin adresa nr. 5/88254/11.11.2020) necesitatea formării magistraţilor în 2021 şi cu privire la fenomenul traficului de persoane, sub următoarele aspecte:
  • abordarea cazurilor de trafic de persoane şi lucrul cu victimele, în special minori, creşterea sensibilităţii și a empatiei în contextul gestionării fenomenului traficului de persoane și înțelegerea tuturor formelor de trafic, inclusiv prin exploatarea forței de muncă;
  • soluționarea eficientă, coordonată și la timp a cauzelor penale care implică infracţiuni de trafic de persoane;
  • problematica recrutării on-line ca modus operandi al făptuitorilor în cazurile de trafic de persoane;
  • compensația financiară acordată victimelor traficului de persoane etc
  1. Modificarea reglementărilor pentru protejarea identității victimelor care depun mărturie în cadrul proceselor (interzicerea dezvăluirii online a numelor victimelor martori): MJ a dezvoltat o nouă funcție a aplicației ECRIS, care permite, la replicarea pe portalul instanțelor de judecată, anonimizarea numelui victimelor infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori. După anonimizare, numele victimelor vor fi înlocuite cu un text de protejare. Aplicația a fost pusă la dispoziția instanțelor de judecată care administrează portalurile instanțelor.
  2. Modificarea legislației, pentru a permite autorităților să sancționeze agențiile de recrutare, pentru implicarea în infracțiuni care contribuie la traficul de persoane: în prezent, legislația penală permite sancționarea oricărei persoane juridice dacă sunt întrunite condițiile răspunderii penale.

De asemenea, am subliniat importanța emiterii îndrumărilor către Ministerul Public, prin care am solicitat intensificarea și prioritizarea acțiunii de combatere a traficului de persoane și crimă organizată. Rezultatele acestor îndrumări s-au văzut în acțiunile întreprinse de DIICOT în ultimele luni.

Oficialii americani, respectiv John Richmond, directorul Oficiului Departamentului de Stat privind Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane, și ES Adrian Zuckerman au subliniat progresele notabile înregistrate de România în combaterea crimei organizate și a traficului de persoane în 2020, exprimând convingerea că aceste progrese vor continua.

La finalul reuniunii, am concluzionat: „Crima organizată și traficul de persoane sunt fenomene criminologice conectate și se desfășoară atât la nivel național, cât și internațional. Prin urmare, efortul național de combatere a crimei organizate și a traficului de persoane trebuie să fie coordonat inter-instituțional la nivel național și integrat în cooperarea internațională. Crima organizată este o „hidră cu multe capete” și toate trebuie confruntate simultan și înlăturate. România a lansat o bătălie pe toate planurile cu acest flagel, care va fi câștigată de oamenii legii și organizațiile neguvernamentale care sprijină aplicare legii și protecția victimelor infracțiunilor, în general, și a traficului de persoane în special.