Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne:

Domnule vicepreședinte al Senatului,

Doamnă președinte de Comisie Senatorială,

Excelențele Voastre,

Doamnelor și Domnilor,

Evident, sunt foarte onorat să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră, la acest ceas aniversar și ceas de gânduri pentru viitor.

Am să încep prin a vă face două mărturisiri: am fost foarte emoționat să aud Gaudeamus imediat după Tricolor. Cred că e cea mai fericită apropiere în perspectiva anilor care vin și din perspectiva instituției pe care astăzi o sărbătorim.

Intervenția mea din această seară o să fie, îmi spuneam, cât se poate de scurtă, date fiind importanța evenimentului și, mai ales, importanța instituției. O primă parte, legată de trecut, pe care am pregătit-o la sugestia colegilor din minister, pentru că fără îndoială dumneavoastră sunteți mult mai cunoscători în privința istoricului acestei instituții – Colegiul Național de Afaceri Interne – decât sunt eu, încă ucenic în domeniul Afacerilor Interne, și o parte de gânduri extrem de personale, proiectate către viitor, în legătură cu acest domeniu.

Așadar,  sărbătorim, astăzi, 15 ani de excelență și dedicație în formarea liderilor specializați în domeniul Afacerilor Interne.

În această perioadă remarcabilă, Colegiul a fost un pilon central în evoluția sistemului de Ordine Publică românesc, contribuind esențial la tranziția țării către o societate democratică robustă și respectuoasă a drepturilor și libertăților cetățenești. Rolul Colegiului în formarea unui leadership eficient și vizionar în domeniul Afacerilor Interne este, fără îndoială, de maximă importanță. Într-un context global în continuă schimbare, unde provocările de securitate evoluează rapid, liderii bine pregătiți sunt esențiali pentru adaptarea și implementarea eficientă a strategiilor și politicilor. Acești lideri, educați și modelați de Colegiul Național de Afaceri Interne, trebuie să fie piatra de temelie în asigurarea unui sistem de ordine publică, dinamic și receptiv.

Capacitatea lor de a interpreta complexitățile geopolitice, de a gestiona riscurile de securitate și de a promova inovația strategică a contribuit semnificativ la protecția și promovarea drepturilor cetățenilor.  Liderii absolvenți ai Colegiului aduc în sistemul Afacerilor Interne o viziune proaspătă, abilități de gândire critică și o înțelegere profundă a contextului național și internațional. Aceste competențe nu doar că eficientizează funcționarea internă a instituțiilor, dar și extind influența și prestigiul României pe scena Afacerilor Interne globale.

Fiecare dintre cei peste 1.800 de absolvenți ai Colegiului reprezintă o probă a angajamentului nostru, a ministerului, față de excelență și inovație în formarea liderilor care modelează viitorul Afacerilor Interne, atât în România, cât și la nivel european.

Recunoașterea internațională a Colegiului ca membru al rețelei Colegiului European de Securitate și Apărare din 2013 evidențiază aportul semnificativ al instituției în domeniul pregătirii pentru politica de securitate și apărare comună a UE. Acest prestigiu este reflectat și prin faptul că instituția este singura membră din rețeaua specializată în Afaceri Interne la nivel european.

Aș dori să subliniez, de asemenea, sprijinul constant oferit de Ministerul Afacerilor Externe și de Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană. Acest parteneriat a consolidat eforturile de pregătire și a amplificat impactul Colegiului la nivel european.

Doresc să vă asigur de sprijinul neclintit al conducerii ministerului și al direcțiilor de specialitate pentru consolidarea parcursului Colegiului de instituție de învățământ de elită, capabilă să dezvolte pregătirea liderilor de azi și de mâine.

Vă felicit pentru realizările remarcabile și vă doresc succes, în continuare, în toate proiectele viitoare. Împreună cred că avem puterea și cunoștințele de a face față provocărilor viitoare și de a continua să contribuim la un viitor mai sigur și mai prosper pentru România și Europa.

Doresc, de asemenea, să mulțumesc tuturor profesorilor, absolvenților și instituțiilor partenere care au făcut posibil, an de an, evenimentul de astăzi.

Închei această parte a prezentării mele cu inspiratele cuvinte ale lui Ion Heliade Rădulescu: „fără școală să nu se aștepte nimeni, nici la părinți buni spun, nici la fii buni și prin urmare, nici la un stat bine organizat, bine cârmuit și păstorit”.

Doamnelor și domnilor, depășim dimensiunea festivă a evenimentului și proiectând un efort de anticipare a viitorului, cred că ne aflăm într-un loc și la moment potrivit pentru a formula și propune câteva considerații pe marginea capacității ecosistemului Ministerului Afacerilor Interne de a răspunde comenzii sociale și provocărilor pe termen scurt și mediu.

Este deja cunoscut că Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv armele sale, se confruntă cu vulnerabilități, devenite cronice, privind un deficit de personal de aproximativ 23 % în schema de personal, probleme organizatorice sau bază logistică insuficientă, deși aici lucrurile s-au mai ameliorat în ultimii ani, inclusiv în 2024, avem un buget substanțial asigurat pentru investiții.

Cadrul legislativ este de asemenea învechit și necorelat, supus unor modificări succesive care nu au izvorât dintr-o concepție coerentă, unitară și armonioasă, continuă etapizat, mai degrabă din reacții empirice la crize punctuale și episodice. Designul instituțional și arhitectura legislativă consacrată Ministerului Afacerilor Interne sunt vechi de 20-30 de ani, la modul cel mai propriu al cuvântului, sunt din secolul trecut.

Lumea și societatea românească au intrat într-o altă epocă, caracterizată de fenomene și evoluții necunoscute perioadei în care aceste instituții și legi au fost croite. Pe scurt, sistemul Ministerului Afacerilor Interne trebuie rapid regândit și reflectat.

În optica mea, după încheierea ciclului electoral din 2024, cu instituții politice având legitimitatea populară reîncărcată la maximum, anul 2025 trebuie să aducă lansarea unui pachet comprehensiv de modernizări structurale profunde care se pot întinde pe mai multe legislaturi, similar celui lansat în justiție după aderarea în 2007 la Uniunea Europeană.

Acest pachet de modernizări, pe care l-am putea denumi simbolic, „Afaceri Interne 2030”, ar trebui precedat de o minuțioasă cercetare sociologică privind resursele umane ale Ministerului Afacerilor Interne, cu proiecție pe o plajă de 4-10 ani, dar și de o analiză criminologică comprehensivă a fenomenului cu care se confruntă Ministerul Afacerilor Interne, dispersat pe regiuni și în marile concentrări urbane ale României.

Pe baza lor trebuie reanalizată întreaga arhitectură organizațională a sistemului, de la Centrala MAI și până la tiparele inspectoratelor din toate armele, structurilor și serviciilor speciale. Un concept modern, adaptat și integrat al acestor structuri trebuie reflectat într-o nouă legislație adoptată până la finalul anului 2026, iar implementarea acesteia, făcută etapizat și structurat în paralel cu acoperirea completă a dotărilor logistice, inclusiv imobiliare, până la orizontul anilor 2030.

Pe scurt, avem nevoie de un program și de acțiune, și avem nevoie și de oameni pregătiți și dornici să îl aplice. Avem nevoie de lideri. Dar avem nevoie, în egală măsură, de soldați pregătiți inteligent să-l pună în aplicare. De aceea, educația, are un rol cheie în asigurarea succesului programului. De aceea, ceea ce vom iniția în 2024, și sper se va continua în anii următori la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, este esențial.

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este condamnată, prin misiunea sa, să fie o unitate academică de elită. Consider că integrarea ei într-o formulă de parteneriat cu o academie similară din arcul Euro-Atlantic nu poate fi decât benefică sub aspectul consolidării expertizei manageriale și ridicarea nivelului de pregătire.

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, Colegiul Național de Afaceri Interne ar avea rolul său în forjarea noilor generații de absolvenți, lideri de sistem calificați la nivel de excelență, pentru a conduce acest efort de modernizare. Sistemul Ministerului Afacerilor Interne este unul din pilonii statului român. El nu poate fi în perspectivă decât solid. Rolul dumneavoastră este, deci, esențial. Sunt încrezător că îl veți îndeplini cu onoare și excelență.

Vă mulțumesc pentru atenție!