Am semnat astăzi Ordinul ministerial nr.1582/C/2020 prin care se inițiază procesul de digitalizare a activității Ministerului Justiției.

Acest proces va fi unul complex, de durată, care include ca primi trei pași documentarea preliminară asupra soluțiilor tehnice de digitalizare, elaborarea unui concept și elaborarea unui studiu de fezabilitate. Acești pași vor fi urmați de etapa propriu – zisă de elaborare a soluțiilor tehnice de digitalizare și aplicare efectivă a acestora în activitatea Ministerului Justiției.

Ordinul ministerial semnat astăzi instituie cadrul organizatoric la nivelul Ministerului Justiției în care vor fi pregătite și aplicate măsurile precizate mai sus.

Digitalizarea Ministerului Justiției face parte din strategia și acțiunea mai largă a Guvernului PNL de digitalizare a administrației centrale și locale, obiectiv în cadrul programului de guvernare, inclusiv la nivelul Ministerului Justiției.

Digitalizarea Ministerului Justiției va constitui o primă etapă pilot care va fi urmată de digitalizarea tuturor instituțiilor subordonate sau aflate în coordonarea Ministerului Justiției într-o concepție unitară și pe baza unui plan și a unor soluții integrate.

Pe baza acestei experiențe ce va fi acumulată în procesul de digitalizare a propriului aparat și instituțiilor subordonate, Ministerul Justiției va iniția și propune un parteneriat cu Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii și profesiile juridice liberale pentru digitalizarea activităților administrative și judiciare desfășurate la nivelul instanțelor de judecată și parchetelor.

Acest proces va include atât soluții tehnice, cât și soluții legislative, gândite și elaborate în paralel, în cadrul instituțional partenerial menționat.

Digitalizarea instituțiilor cu atribuții și competențe în domeniul justiției sau tangențial serviciului public judiciar și în sensul cel mai larg al activităților de aplicare a legii, constituie premisa necesară pentru inițierea și realizarea coerentă și integrată a digitalizării Justiției, cu respectarea principiilor și garanțiilor fundamentale ale procesului civil și penal, cu respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.