Astăzi, 21 iunie 2024, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu E.S. domnul Giles Matthew Portman, ambasadorul Marii Britanii la București.

Discuțiile au inclus teme de interes pentru ambele părți, axate în principal pe măsurile care trebuie luate pentru combaterea criminalității organizate transfrontaliere. Eficientizarea acțiunii polițienești pentru a face față noilor provocări ale infracționalității, inclusiv prin măsuri de reformă instituțională, a fost un alt subiect abordat.

Demnitarul român a evocat relațiile de cooperare foarte bune între cele două state, precum și premisele existente pentru dezvoltarea acestora, sub umbrela Parteneriatului Strategic româno-britanic. Bunele practici identificate ca urmare a cooperării polițienești bilaterale pot sta la baza unor noi inițiative de cooperare, necesare pentru a gestiona, de manieră coordonată, noile tendințe ale fenomenului infracțional.

Ambele părți acordă o atenție deosebită pentru componenta de securitate, fiind puternic angrenate în efortul comun de identificare a unor soluții eficiente pentru combaterea diferitelor flageluri ale criminalității organizate transnaționale.

Demnitarul român a arătat că protecția frontierelor reprezintă un subiect prioritar pentru România al cărei scop este de a întări și proteja spațiul fără controale la frontierele interne. Măsurile luate pentru reducerea trecerilor ilegale ale frontierei, pentru limitarea mișcărilor secundare și pentru eficientizarea sistemului de returnare au condus la scăderi pe toate palierele ale indicatorilor privind infracțiunile conexe migrației ilegale. În plus, au fost implementate noi instrumente eficiente care să faciliteze procesul de identificare a persoanelor.

Atât România, cât și Marea Britanie trebuie să fie pregătite să coopereze și mai mult pentru identificarea de soluții solide pentru provocările multiple, cărora Uniunea Europeană și UK trebuie să le facă față.

De asemenea, ministrul Predoiu, a precizat că operaționalizarea Pactului privind migrația și azilul va reprezenta pentru statele membre atât o provocare, cât și o oportunitate pentru a îmbunătăți sistemele naționale de gestionare a migrației și azilului. Totodată, este importantă realizarea unei evaluări holistice, în care să fie implicați toți actorii relevanți, pentru identificarea celor mai bune soluții.

Printre subiectele abordate s-a aflat și cel al reformei Poliției Române. Ministrul  Afacerilor Interne a mulțumit partenerilor britanici pentru sprijinul acordat, evidențiind că un punct cheie al cooperării îl reprezintă componenta de pregătire a personalului de specialitate. În acest context, a fost subliniat interesul celor două părți pentru realizarea unor schimburi de experiență care să contribuie la eficientizarea procesului de pregătire profesională inițială și continuă.

Ambasadorul britanic a evidențiat importanța acordată de UK aspectelor legate de combaterea fluxului de numerar provenit din infracțiuni. Statele trebuie să identifice rapid soluții pentru contracararea acțiunilor de reinvestire a produsului rezultat din activități infracționale în circuitul licit. Demnitarul român a arătat  că acest subiect este unul de interes, fiind importantă coagularea eforturilor tuturor actorilor relevanți implicați pentru eficientizarea activității instituțiilor competente.

În încheiere, cei doi interlocutori au apreciat schimbul de opinii ca fiind unul constructiv și și-au exprimat convingerea cu privire la continuarea colaborării în aceeași manieră pozitivă, în domenii de interes comun.