CONTRIBUŢIA MINISTERULUI JUSTIȚIEI LA REALIZAREA OBIECTIVELOR GUVERNULUI (SINTEZĂ)

CUVÂNT ÎNAINTE: RIDICAREA MECANISMULUI DE COOPERARE ȘI VERIFICARE-UN SUCCES AL ROMÂNIEI

Ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) a reprezentat o recunoaștere a progresului înregistrat de țara noastră în reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. MCV a fost instituit în 2007, la momentul aderării României la Uniunea Europeană, pentru a monitoriza și sprijini eforturile țării noastre în îndeplinirea criteriilor de aderare în domeniul justiției și afacerilor interne.

De-a lungul anilor, Comisia a evaluat progresele și a emis rapoarte regulate privind evoluția României în aceste domenii. Ridicarea MCV a reprezentat concluzia că România a înregistrat suficiente progrese în consolidarea sistemului judiciar, combaterea corupției și implementarea reformelor necesare pentru a asigura un stat de drept funcțional.

Cum a ajuns Comisia la concluzia că MCV poate fi ridicat?

Adoptarea unor legi și reforme legislative: Au fost promovate și adoptate legi menite să consolideze independența justiției, să îmbunătățească procedurile judiciare și să sporească eficiența sistemului judiciar. Acestea au inclus reforme în domeniul selecției și numirii magistraților, îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea unui cadru legislativ adecvat pentru lupta împotriva corupției. Totodată au fost adoptate Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021-2024 și Strategia națională anticorupție 2021—2025.

Consolidarea luptei împotriva corupției: Ministerul Justiției a susținut eforturile de combatere a corupției prin întărirea capacității instituțiilor specializate, cum ar fi Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Agenția Națională de Integritate (ANI). Aceste instituții au avut un rol crucial în investigarea și persecutarea cazurilor de corupție.

Sprijinirea independenței sistemului judiciar: Ministerul Justiției a promovat măsuri și politici menite să asigure independența și imparțialitatea sistemului judiciar, inclusiv prin garantarea autonomiei și protecției judecătorilor și procurorilor în exercitarea atribuțiilor lor.

Cooperarea cu instituțiile europene: Ministerul Justiției a colaborat strâns cu Comisia Europeană și alte instituții europene în cadrul MCV, furnizând rapoarte și informații relevante privind progresul înregistrat în implementarea reformelor. Această cooperare a fost esențială pentru evaluarea și monitorizarea progresului României.

Implementarea recomandărilor și observațiilor: Ministerul Justiției a acordat o atenție deosebită implementării recomandărilor și observațiilor formulate de Comisia Europeană și alte instituții

Ridicarea MCV a avut mai multe semnificații importante pentru România:

Recunoașterea eforturilor: A reprezentat o recunoaștere oficială din partea Uniunii Europene a eforturilor României de a îmbunătăți sistemul judiciar și de a combate corupția. A demonstrat că angajamentul și acțiunile întreprinse de autoritățile române au avut rezultate pozitive.

Consolidarea încrederii: Ridicarea MCV a contribuit la consolidarea încrederii investitorilor, partenerilor internaționali și cetățenilor în capacitatea României de a asigura un sistem judiciar corect, transparent și independent. Acest lucru favorizează investițiile, dezvoltarea economică și integrarea europeană a țării.

Libertatea de acțiune: Ridicarea MCV oferă României mai multă autonomie în gestionarea sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Aceasta înseamnă că țara noastră nu mai este supusă monitorizării și evaluărilor periodice din partea Comisiei Europene în cadrul MCV.

Dosarul Schengen: Ridicarea MCV a fost, fără îndoială, o carte importantă în mâna României, o condiție necesară, în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv, influențând direct, spre exemplu,  votul Țărilor de Jos pentru susținerea aderării României.

Responsabilitatea continuă: Cu toate că MCV a fost ridicat, România este în continuare responsabilă de menținerea și consolidarea progreselor realizate. Este important ca țara noastră să continue eforturile de consolidare a statului de drept, asigurarea independenței justiției și combaterea corupției, în conformitate cu standardele europene și internaționale.

În realizarea acestui obiectiv, operaţiunile din teren au fost gândite, concepute, aplicate, puse în mişcare de Ministerul Justiţiei. Dar, de la un anumit moment încolo, evident, fără sprijinul Coaliţiei, prin voturile din Parlament, fără sprijinul CSM, fără sprijinul sistemului judiciar, fără cooperarea cu Comisia Europeană, atât la nivel de experţi, cât şi la nivel de comisar, comisarul Reynders şi vicepreşedinta Jurova, care se ocupa direct de acest instrument, nu s-ar fi reuşit. Fără sprijin prezidenţial, fără sprijinul premierului, şefilor coaliţiei. Adică toată lumea a pus umărul. Aici, e un succes de ţară.

Cătălin Predoiu,

Ministrul Justiției

CONTRIBUŢIA MINISTERULUI JUSTIȚIEI LA REALIZAREA OBIECTIVELOR GUVERNULUI (SINTEZĂ)